maandag 8 maart 2010

Degelijk fietsverkeer maakt scholen aantrekkelijker

Beleid kan wel degelijk fietsverkeer naar school aantrekkelijker maken

De schoolgaande jeugd gebruikt steeds minder de fiets. N-VA Geraardsbergen stelt daarom, naast een aantal andere maatregelen, voor om een kaart met veilige schoolfietsroutes op te stellen.

Uit een onderzoek blijkt dat de schoolgaande jeugd steeds minder de fiets gebruikt voor de verplaatsingen van/naar school. Het is vanzelfsprekend een algemeen verschijnsel dat jongeren minder de fiets gebruiken dan pakweg 25 jaar geleden, maar de onderzoekers stelden vast dat de Geraardsbergse jeugd heel wat minder de fiets gebruikt dan in andere, vergelijkbare steden. Het is toch wel zuur om vast te stellen dat in de stad die zichzelf promoot als de fietshoofdstad van Vlaanderen de jeugd 3 keer minder de fiets gebruikt dan in Oudenaarde, en 6 keer minder dan in steden zoals Brugge en Kortrijk.

Volgens Filip D’Hose (N-VA) liggen de oorzaken bij een falend beleid. Geraardsbergen is misschien wel de “Vlaamse hoofdstad van het wielrennen” maar het is zeker niet de “hoofdstad van de fiets”. Het is niet voldoende om 5 keer per jaar in de kijker te staan, wanneer wedstrijdkaravanen en wielersupporters door de stad trekken, al is dit vanzelfsprekend zeer belangrijk voor horeca en toerisme. Maar het stadsbestuur moet er in de eerste plaats voor zorgen dat de stad aantrekkelijk wordt voor die mensen die van hun fiets gebruik willen maken voor hun dagdagelijkse verplaatsingen. Als er al goede fietsinfrastructuur aanwezig is, dan is deze vaak gericht op de recreatieve fietser, en niet op de schoolgaande jeugd. Burgemeester De Chou beweert dat er nieuwe fietspaden aangelegd zullen worden die aansluiten op het jaagpad langs de Dender, maar hij vergeet dat dit Denderpad over grote delen niet verlicht is, waardoor het ’s winters door de schoolgaande jeugd nauwelijks gebruikt wordt, uit angst om van het pad af te geraken en in het water terecht te komen, of om lastiggevallen te worden.

Tenslotte kan het stadsbestuur ook actief bijdragen tot een mentaliteitswijziging. Vele ouders hebben schrik om hun kinderen met de fiets naar de school te laten gaan omwille van het drukke, onveilige verkeer. Maar dit is natuurlijk een vicieuze cirkel: ouders laten hun kind niet met de fiets naar school gaan omdat het gevaarlijk is op de weg, dus brengen ze het met de auto naar school, dus wordt het weer drukker en gevaarlijker op de weg.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, moet het stadsbestuur dringend werk maken van een “schoolbereikbaarheidskaart”. Steven De Boe, voorzitter van N-VA Geraardsbergen: “Dit is een handig middel om meer bekendheid te geven aan alternatieve, veilige wegen voor de zwakke weggebruiker. In een oogopslag vindt iedereen de veiligste weg van en naar school. De knelpunten op de schoolroutes en in de directe schoolomgeving worden in kaart gebracht, alsook alle wegen die niet of minder geschikt zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is van oordeel dat de stad en de politiezone de meest geschikte partners zijn om een dergelijk initiatief op gang te trekken en te coördineren. Vervolgens kan de kaart door de schooldirecties aan de leerlingen en hun ouders bezorgd worden als bijlage bij een brief met een oproep om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets voor het schoolverkeer.”

N-VA Geraardsbergen vraagt dan ook aan de burgemeester en de bevoegde schepen om in dit dossier hun verantwoordelijkheid op te nemen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten