zondag 2 mei 2010

N-VA wil De Padt helpen om verspilling tegen te gaan

N-VA wil De Padt helpen om verspilling tegen te gaan


Regeringscommissaris Guido De Padt (OVLD) vraagt de medewerking van de burgers om verspilling bij de overheid te melden. Daarvoor werd een digitaal meldpunt in het leven geroepen: www.verspilling.be. De N-VA heeft bij dit meldpunt het allereerste geval van flagrante verspilling van belastinggeld gemeld, namelijk De Padt’s functie van "Regeringscommissaris voor de Interne Audit".

N-VA Geraardsbergen is van mening dat er onmiddellijk komaf moet gemaakt worden met de functie van regeringscommissaris Guido De Padt. In de eerste plaats is zijn benoeming onwettelijk. De Geraardsbergse schepen van OCMW, cultuur, erfgoed, bibliotheek, archief en toerisme werd in juli 2009 door zijn partij op een grove manier opzijgeschoven als Minister van Binnenlandse Zaken. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat De Padt een uitstekend minister was, maar zijn eigen partij dacht daar blijkbaar anders over. Als troostprijs arrangeerde Open VLD dan maar een regeringscommissariaat: een schimmige constructie waarbij De Padt de riante wedde van een staatssecretaris krijgt: 206.000 euro per jaar.

De prestaties die De Padt hiervoor moet leveren, zijn "indrukwekkend": zijn belangrijkste wapenfeit is de aanduiding van zeven leden van een federaal Auditcomité dat al sinds drie jaar bestaat. 
Daarnaast publiceerde hij een beleidsnota die acht (8!) bladzijden telt. Duivel-doet-al De Padt onderzoekt bovenop dit alles ook nog de laattijdige betaling van facturen door en aan de federale overheid. Maar dat onderzoek voeren De Padt en zijn kabinetsmedewerkers niet eens zelf uit: het werd toevertrouwd aan de Inspectie van Financiën. Het rapport moest er al zijn in januari... We zijn nu midden april.

De heer De Padt heeft het er ook niet echt moeilijk mee om ootmoedig toe te geven dat hij als regeringscommissaris niet gek veel uitvreet. Getuige de werkagenda op zijn eigen website (www.guidodepadt.be). Voor dit alles ontvangt dhr. De Padt een regeringswedde, een kabinet van 15 medewerkers en drie kabinetswagens. Zijn “diensten” kosten de belastingbetaler jaarlijks meer dan 1.300.000 euro. Man kan hier toch wel spreken van een bovenmaatse prijs voor ondermaatse prestaties.

Mogelijks is de burger echter bezorgd dat, mocht het regeringscommissariaat van De Padt opgedoekt worden, niemand in de federale regering zich nog zou bekommeren om verspilling en fraude bij de overheid. In dat geval is de N-VA blij om te melden dat er al drie staatssecretarissen zijn die zich met de bestrijding van fraude bezighouden: staatssecretaris Devlies (CD&V) is bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, staatssecretaris Clerfayt (MR) is dan weer bevoegd voor de fraudebestrijding op zich. Staatssecretaris Wathelet (CdH) ontfermt zich over het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie dat zich ook met fraude en verspilling binnen de overheid bezighoudt. Samen zijn deze bewindvoerders goed voor 100 kabinetsleden en een budget van meer dan 6 miljoen euro per jaar!

Voor N-VA Geraardsbergen is de post van De Padt een schoolvoorbeeld van verspilling van belastinggeld. Daarom vraagt de N-VA de onmiddellijke afschaffing van deze post. In een periode van crisis en bezuinigingen zou dit alvast een goed begin zijn om de federale begroting wat op orde te krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten