zaterdag 8 mei 2010

Zijn Vlamingen minder waard dan Franstaligen?

Zijn Vlamingen minder waard dan Franstaligen?

De verkiezingen van 10 juni 2007 leren ons weer heel wat over de ware verhoudingen tussen Vlamingen en Franstaligen in dit land.

De zetelverdeling : Aan alle Vlaamse partijen samen worden er 88 zetels toebedeeld in de Kamer, de Franstalige partijen nemen er 62 zitjes in. Wanneer we gaan kijken naar het aantal stemmen dat de Vlaamse partijen hiervoor moesten halen, dan komen we uit op een totaal van 4.043.105 stemmen. Dit betekent dat er gemiddeld 45.944 stemmen nodig zijn geweest om één kamerzetel te bemachtigen. De Franstalige partijen hebben samen 2.435.700 stemmen nodig gehad om hun 62 zetels te behalen, met andere woorden een gemiddelde van 39.285 stemmen per zetel. Het is toch wel vrij frappant om vast te stellen dat de Vlaamse partijen gemiddeld 17 % méér stemmen moeten halen om een zetel binnen te rijven dan de Franstalige partijen.Eén klein voorbeeld om snel duidelijk te maken hoe fundamenteel onrechtvaardig de verdeling “à la belge” in elkaar steekt : de PS haalt in Franstalig België 724.787 stemmen en krijgt hiervoor 20 zetels. Open VLD haalt in Vlaanderen 789.445 stemmen en krijgt hiervoor 18 zetels. Dus met 64.658 stemmen meer haalt de Vlaamse partij 2 zetels minder dan de Franstalige partij. Alle Belgen gelijk voor de wet? Blijkbaar toch niet voor de kieswet!

Wanneer je er zou van uitgaan dat alle Belgen (of tenminste alle Belgische politieke partijen) gelijk voor de wet zijn, en dat zowel Vlaamse als Franstalige partijen het gelijke aantal van 39.285 stemmen nodig hebben om één kamerzetel te behalen, dan komen we tot de ontluisterende vaststelling dat op 10 juni 2007 de stem van maar liefst 585.982 Vlamingen niets waard is geweest. Indien de lat gelijk zou komen te liggen, dan zouden de Vlaamse partijen 94 zetels moeten krijgen, en de Franstalige partijen 56. De Franstaligen krijgen met andere woorden niet minder dan 6 zetels toegewezen die hen eigenlijk niet toekomen. De Franstalige partijen krijgen hierdoor niet alleen meer politieke invloed dan hen rechtmatig toekomt. Vermits aan elke zetel ook een zeer aanzienlijke financiële ondersteuning door de Belgische staat verbonden is, is het vrij duidelijk dat er hier sprake is van een zoveelste verdoezelde transfer van geldelijke middelen van Noord naar Zuid.

Sommige 'Vlaamse' politici die voor zichzelf het imago van staatsman trachten te cultiveren, hebben de voorbije legislatuur de mond vol gehad over een paritaire Senaat. Toch wel raar dat ze bereid zijn om de Vlaamse meerderheid in dit wetgevend college zomaar te grabbel te gooien, maar dat ze het nooit, maar dan ook NOOIT, gehad hebben over de volstrekt onbillijke verdeling van de zetels in de Kamer. De Vlamingen zullen (hopelijk) bij de komende federale regeringsonderhandelingen een flinke bundel "staatshervorming" op de onderhandelingstafel gooien. Welnu, dat ze deze bundel nog maar wat zwaarder laten doorwegen, door er de eis voor een eerlijke zetelverdeling in de Kamer aan toe te voegen!

Filip D’Hose
N-VA Geraardsbergen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten